Posts

Showing posts from May, 2016

కరుణ జూడవయ్య మాయయ్య కావేటి రంగయ్య

Image
ప. కరుణ జూడవయ్య మాయయ్య కావేటి రంగయ్య
అ. పరమ పురుష విను మా పాలి పెను ధనమా
వరద నలుగురిలో వరమొసగి కరమిడి (క)
చ. చేరడేసి కనులచే చెలంగుభయ
నాచ్చారులతోను మరి సద్భక్తులతో
ఆళ్వారులతో నీవు వర నైవేద్యముల-
నారగించు వేళల హరి త్యాగరాజుని కరమిడి (క)

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే

Image
సీతా కళ్యాణ వైభోగమే
రామ కళ్యాణ వైభోగమే | | సీతా | |
అనుపల్లవి
పవనజ స్తుతి పాత్ర పావన చరిత్ర
రవిసోమ వరనేత్ర రమణీయ గాత్ర | | సీతా | |

చరణము 1
భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల
భుక్తి ముక్తిద లీల భూదేవ పాల | | సీతా | |

చరణము 2
పామరా సురభీమ పరిపూర్ణ కామ
శ్యామ జగదభిరామ సాకేతధామ | | సీతా | |

చరణము 3
సర్వలోకాధార సమరైకధీర
గర్వమానసదూర కనకాగధీర | | సీతా | |

చరణము 4
నిగమాగమ విహార నిరుపమ శరీర
నగధ విఘవిదార నత లోకాధార | | సీతా | |

చరణము 5
పరమేశనుత గీత భవజలధి పోత
తరణికుల సంజాత త్యాగరాజనుత | | సీతా |