Posts

Showing posts from May, 2017

Navagraha Krithis నవగ్రహ కృతులు

Image
అంగారకం ఆశ్రయామ్యహమ్ - రాగం సురటి - తాళం రూపకమ్ పల్లవి అంగారకం ఆశ్రయామ్యహం వినతాశ్రిత జన మందారం (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) మంగళ వారం భూమి కుమారం వారం వారమ్
అనుపల్లవి శృంగారక మేష వృశ్చిక రాశ్యధిపతిం రక్తాంగం రక్తాంబరాది ధరం శక్తి శూల ధరమ్ మంగళం కంబు గళం మంజుళ-తర పద యుగళం మంగళ దాయక మేష తురంగం మకరోత్తుంగమ్ చరణమ్ దానవ సుర సేవిత మంద స్మిత విలసిత వక్త్రం ధరణీ ప్రదం భ్రాతృ కారకం రక్త నేత్రమ్ దీన రక్షకం పూజిత వైద్య నాథ క్షేత్రం దివ్యౌఘాది గురు గుహ కటాక్షానుగ్రహ పాత్రమ్ (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) భాను చంద్ర గురు మిత్రం భాసమాన సుకళత్రం జానుస్థ హస్త చిత్రం చతుర్భుజం అతి విచిత్రమ్